Sigorta Hukuku

 

5684 sayılı Sigortacılık Kanunu kapsamında, Türkiye’ de faaliyet gösteren sigorta şirketleri, reasürans şirketleri, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği, aracılar, aktüerler ile sigorta eksperleri bulunmaktadır ve kapsam içindeki bu kurumların ve sigorta işlemleriyle ilgili muhataplarının faaliyete başlama, teşkilat, yönetim, çalışma esas ve usulleri ile faaliyetlerinin sona ermesi ve denetlenmesine ilişkin hususlar ve sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkların çözümlenmesine yönelik olarak sigorta tahkim sistemi ilgili usul ve esaslar bu kanun kapsamındadır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’ nun 1401’ nci maddesine göre; “Sigorta öyle bir sözleşmedir ki, bununla sigortacı bir prim karşılığında, bir kimsenin para ile ölçülebilir bir menfaatini zarara uğratan tehlikenin (rizikonun) meydana gelmesi halinde, bunu tazmin etmeyi ya da bir veya birkaç kimsenin hayat süreleri sebebiyle ya da hayatlarında gerçekleşen bazı olaylar dolayısı ile bir para ödemeyi veya diğer edimlerde bulunmayı yüklenir.

Sigorta Sözleşmesinin Unsurları; sigortacı, sigortalı, sigorta ettiren, sigorta menfaati, tehlike(riziko), sigorta bedeli ve prim’dir.

Sigorta Türleri; Zarar ve Tazminat Sigortaları, Can Sigortaları, Mesuliyet Sigortalarıdır.

Sigorta Çeşitleri; Kasko Sigortası, Trafik Sigortası, Özel Sağlık Sigortası, Bireysel Emeklilik Sistemi(BES), Konut Sigortası, Zorunlu Deprem Sigortası (DASK), Yıllık Hayat Sigortası, Seyahat Sigortası.

Sigorta konusunda çıkabilecek, sigortacı, sigortalı ve sigorta ettiren ile, üçüncü şahısların karşılaşabileceği borç, alacak, tazminat ve bunlara ilişkin her tür hukuki çekişmede, Hukuk &

Danışmanlık Bürosu olarak, sorunun başından sonuna kadar hizmetlerimizi sunmaktayız.

Trafik kazalarında, haksız fiillerde, hastane, hekim ve hasta hakları lehine ve aleyhine sigorta işlemleri ile malpraktis ihtilaf ve işlemlerinde, her türlü hayat ve maluliyet sigortası davalarında, ferdi kazalara ilişkin sigorta ihtilaflarında, menkul, gayrimenkul, ayni hak ve borçların sigorta ihtilaf ve işlemlerinde, şirket ve şahıs müvekkillerimize hukuk ve danışmanlık hizmeti verilmektedir.

DİĞER HİZMETLERİMİZDEN ÖNE ÇIKANLAR :

 1. Kat Mülkiyeti ve Toplu Yapı Hukuku
 2. Boşanma Hukuku
 3. Ceza Hukuku
 4. İcra & İflas Hukuku
 5. Kira Hukuku
 6. Sözleşmeler Hukuku
 7. Miras Hukuku
 8. Ticaret Hukuku
 9. Yabancılar Hukuku
 10. Tanıma ve Tenfiz İşlemleri
 11. Tüketici Hukuku
 12. Vatandaşlık Hukuku
 13. İş Hukuku
 14. Rekabet Hukuku
 15. Rehin Hakları Hukuku
 16. Bankacılık & Finans Hukuku
 17. Fikri ve Sınai Haklar Hukuku
 18. Vesayet ve Velayet Hukuku
 19. Site Yönetim Danışmanlık Hizmetleri
 20. Kooperatif Hukuk ve Danışmanlık Hizmetleri

Alpertunga Budak
Avukat
Alpertunga Budak Hukuk & Danışmanlık Bürosu

BLOG