Turizm Hukuku

Turizm hukuku; kamu ve özel hukuk kurallarının iç içe uygulandığı bir hukuk dalıdır. Türk Borçlar Kanunu’ nda hükmedilen “sözleşme serbestisi” turizm hukukunda da uygulanır. Turizm hukukunda da tüketici hukukunda olduğu gibi, hizmet alanların yani turistlerin hizmet aldıkları kurumlar ve işletmeler karşısında korunmaları esas alınarak emredici kurallar getirilmiştir. Turizm hukuku, piyasa ekonomisi kurallarına bağımlıdır.

Anayasa, 1618 sayılı Seyahat Acentaları Birliği Kanunu, 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu, Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında kanun, ilgili tüzük ve yönetmelikler, uluslar arası anlaşmalar,  turizm hukukunun başlıca mevzuatlarıdır.

WTO ( Dünya Turizm Örgütü) 1970’ de Madrid’ de kurulmuş olup, Türkiye bu örgüte 1973 yılında katılmıştır.

IATA (Uluslar arası Hava Ulaşım Birliği) 1945’ de Küba’ da kurulmuştur.

WATA ( Dünya Seyahat Acentaları Birliği) mevcuttur.

TÜRSAB (Türkiye Seyahat Acentaları Birliği), TURTOB ( Turistik Otelciler ve Turizm İşletmecileri Birliği ) ilgili kuruluşlardır.

Yat tıırizminin geliştirilmesi hakkında yönetmelik mevcuttur.

Av turizmi hakkında, 3167 sayılı Kara Avcılığı Kanunu, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu, ve bu iki kanunla ilgili yönetmelikler de turizm hukuku içeriğine sahiptir.

Termal Turizminde, Turizm, Sağlık, Bayındırlık, Çalışma ve Enerji Bakanlıkları eşgüdüm ve işbirliği mevzuatı geliştirmişlerdir.

Turizm bölgeleri, turizm alanları, turizm merkezleri, turizm işletmeleri ve turizm işletmeciliği de turizm hukukunun kapsamı içinde tespit, yatırım, teşvik , düzenleme ve denetlemelerine ilişkin olarak ; başta 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu olmak üzere, çeşitli kanun, tüzük ve yönetmeliklere tabi olarak çerçevelendirilmiştir.

Turizm Bakanlığı bünyesinde; Yatırımlar Genel Müdürlüğü, İşletmeler Genel Müdürlüğü, Tanıtmalar Genel Müdürlüğü, Turizm Eğitim Genel Müdürlüğü ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı mevcuttur.

Turizm yatırımları ve kredi tahsis konularında “Türkiye Kalkınma Bankası” işlev yürütmektedir.

2634 sayılı yasa kapsamında, “Turizm Yatırım Belgesi” almak için şartlar ve kolaylıklar belirlenmiştir. Yatırımcılar bu belgeyi talep edeceklerinde, mimari uygulama projeleri ve vaziyet planları hazırlayarak, ilgili belediye ya da İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüklerine onaylatmak suretiyle gerekli belgeleri de ekleyerek, Turizm Yatırım Belgesi istemiyle Bakanlık İşletmeler Genel Müdürlüğü’ ne başvururlar. Uygun görüldüğünde bu belge alınır. Sonra inşaatın başlaması için ruhsat alınması, teşvikten yararlanmak için Hazine Müsteşarlığına başvuru neticesinde    teşvik belgesi” almak, akabinde deneme için işletme izni alma, altı aylık deneme süreci, ardından nihai olarak Bakanlıkça oluşturulan sınıflandırma kurulunca yapılacak değerlendirme ile otel ya da diğer turistik işletmenin sınıfının belirlenmesi ile “İşletme Belgesi” alma süreçlerinde büromuz Hukuk&Danışmanlık hizmeti vermektedir.

Alpertunga Budak
Avukat
Alpertunga Budak Hukuk & Danışmanlık Bürosu

BLOG